سامانه جلسات مجازی پارت سازه

از طریق این سامانه شما می توانید جلسه مجازی و آنلاین مورد در خواست خود را با هر یک از مدیران و کارشناسان فنی شرکت پارت سازه در زمان مورد نظر خودتان تشکیل دهید. مدیران و کارشناسان پارت سازه همواره خود را متعهد به رویکرد پاسخ گویی مسئولانه به شما می دانند.

درخواست جلسه آنلاین